Návrh na změny systému řízení soutěží OFS Hodonín

VV OFS Hodonín na svém řádném zasedání projednal návrh oddílu Nenkovic na změnu systému řízení soutěží mužů OFS Hodonín. Této problematice se bude věnovat i na VH OFS Hodonín v lednu 2013 se zástupci jednotlivých oddílů.

 

Oddílům dává na zvážení celkem 3 varianty:

1x OP muži, 2x III. třída muži, 1x IV. třída.

Postup do I.B třídy – 1

Postup do OP – 2

Postup do III. třídy – 2

Sestupy se řídí počtem sestupujících družstev z krajských soutěží do okresu Hodonín ( 0-3)

Jedná se o stávající model soutěže

1x OP muži, 2x III. třída muži, 2x IV. třída muži.

Jedná se prakticky o stávající model soutěže s rozšířením IV. třídy mužů. IV třída mužů by se sehrála ve dvou skupinách A a B, dle územního principu a dle počtu přihlášených družstev do soutěže. Soutěž IV. třídy muži by se dle počtu přihlášených družstev mohla hrát čtyřkolově.

1xOP muži, 3x III. třída muži

Nejednalo by se, jako v předchozích variantách o třístupňový model ( OP,III,IV.) ale pouze o dvoustupňový. Z OP muži by postupoval 1 do JmKFS, a sestupovalo 3-6 družstev do III. třídy. Z III. třídy by postupoval pouze vítěz do OP, nikdo by nesestupoval.

VV OFS žádá všechny oddíly, aby se k modelům písemně vyjádřily do termínu 6. 12. 2012 e. mailovou poštou na adresu ofshodonin@seznanm.cz