Menu Zavřeno

Sokol Nenkovice

V Nenkovicích nebyli chlapci méně pohybově nadaní, než v jiných vesnicích, přesto se však začala hrát organizovaná kopaná až mnohem později. Léta totiž chybělo Nenkovickým to nejdůležitější – hřiště.   Na začátku padesátých let se však dokončila na rozhraní Nenkovic a Stavěšic stavba nové školy, jejíž součástí se stalo i hřiště. Hned za stavebními stroji si chlapci urovnali prostor, postavili provizorní branky a hráli kopanou.   Dalo to však ještě hodně práce, než byly odstraněny hromady hlíny a hřiště dostalo svoji podobu. Ke cti nenkovických občanů je třeba říci,že se na zájem mládeže o kopanou nedívali “přes prsty“, ale naopak, že ho dokázali podpořit.   Tak vznikl v roce 1952 fotbalový oddíl TJ Sokol Nenkovice, v jehož čele stáli Václav Tihlařík, František Gajárek, Antonín Hanák, Josef Čadílek…. Pomocí půjčky mezi příznivci získal oddíl prostředky na základní vybavení a stal se účastníkem základní třídy v tehdejším kyjovském okrese. V Nenkovicích nebyl kulturní dům ani kino, a tak se téměř celá vesnice vždy těšila na tu neděli, kdy budou kluci doma kopat.   A nejen muži, i ženy dovedly temperamentně povzbuzovat své hráče. Však ještě dnes se s úctou hovoří v Nenkovicích o těch, kteří mezi prvními šířili slávu Nenkovické kopané: rychlý, tvrdý a nesmírně obětavý obránce S.Seďa; R.Skřivánek – malý postavou, ale rychlý a technicky vybavený hráč. Inteligentní záložníci A.Navrátil, V.Trlida či L.Frelich, který přišel ze Bzence. V živé paměti jsou B.Osička, J.Horák, J.Konečný, F.Chytil, M.Procházka nebo dlouholetý strážce branky J.Gajárek….   Byl by dlouhý výčet těch, kteří ve skromných podmínkách, ale s velkou láskou pěstovali svůj sport. Duší oddílu byl po několik generací snad nejobětavější funkcionář, jakého kopaná v Nenkovicích kdy měla – Václav Tihlařík, mezi hráči přezdívaný “Valun“.   V současné době je oddíl kopané v Nenkovicích jedním z nejaktivnějších kolektivů v obci. Za více než padesát let svého trvání se sláva Nenkovické kopané nikdy hvězd nedotýkala, byl tu však dobrý kolektiv. Na hřišti i mimo hřiště. A na tuto tradici by měla současná generace navázat.